Close

UNIK MEDLEMSLØSNING FOR NORSK IDRETT

Superinvite og Consio

Nå som NIF utvikler et nytt grensesnitt for medlemssystem åpner det seg en kjempemulighet til å få det beste av to verdener. SuperInvite og Consio tilbyr en brukervennlig og rimelig løsning du kan leve lenge med. Som godkjent partner hos NIF vil våre produkter være godkjent til bruk i alle idrettslag i Norge.     


 

SUPERINVITE

Superinvite er en ledende løsning for en effektiv og sikker prosess rundt innbetalinger til idrettsklubber i Norge og Sverige. Sammen med turneringssystmet vårt Cup Manager, teller vi over 1000 kunder rundt om verden. Mange klubber har inntil NIF sine nye krav benyttet Superinvite til innbetalinger av Medlems og Treningsavgifter.

CONSIO

Consio er et medlemssystem fra Team Data System as. Siden 1995 har medlemssystem fra oss vært i bruk hos store medlemsorganisasjoner. Turistforeningen, blant flere har benyttet systemet i fere tiår. Consio er et godt utprøvet og solid NIF Integrertmedlemssystem som kan håndtere store organisasjoner, så vel som små idrettslag og klubber.

DITT BEHOV, DINE VALG

Det kan være varierte behov for funksjonalitet, ettersom noen klubber er mer avansert driftet enn andre. Derfor lar vi deg velge den løsnigen som passer best for dere. Superinvite benyttes som vanlig, og dere får dermed en totalløsning som dekker de aller feste behov. Under finner du oversikt over de modulene du kan velge imellom, og som gjelder medlemssystemet Consio.

HVA BLIR VEIEN VIDERE?

Veien videre vil være å sende oss et Excel-ark med alle medlemmer fra 2019, og som skal brukes som grunnlag for 2020 utsendelsen. Bruker du Superinvite på Medlemskontingent og / eller Trenings og aktivitetsavgifter allerede, er det gjort på et par minutter. Alternativt kan vi hente ut listen direkte fra Idrettsregistreringen hos NIF.

CONSIO BASIS


Komplett medlemsløsning som dekker alle behov for håndtering av medlemmer. Her er det klubbene som administrerer medlemmer selv, og passer for klubber med 50 til 500 medlemmer.


Fra kr. 350,- pr mnd.

CONSIO MIN SIDE


Med Consio Basis og Min Side kan du lette jobben med å la medlemmer registrere seg og vedlikeholde profilen sin selv. Denne modulen kan du også bygge på ved å legge til funksjoner.


Fra kr. 350,- pr mnd.

CONSIO TOTAL


Medlemssystemet for de som ønsker full frihet. Det trygge valget for store idrettslag med flere idrettsgrener, lag og tjenester. Valget for de som har høye krav.


Pris etter spesikasjon og forprosjekt.

Har du spørsmål om tekniske eller funksjonelle områder

i Consio, kontakt Espen Berg.

espen@teamdata.no / Tlf: 476 73 955

Er du bruker av Superinvite, eller har spørsmål om 

samarbeidet, kan du kontakte Dag Henrik Bratlie.

dag@superinvite.no / Tlf: 482 54 975