Close

Vilkår for betaler

Vilkår for deltakere

Om påmeldings- og betalingsløsningen levert av Ethos AS

Ethos AS leverer en påmeldings- og betalingstjeneste som fungerer som et mellomledd

mellom den enkelte arrangør og deltaker. Tjenesten selger deltagelse til ulike typer av

arrangementer. Ethos AS er ikke ansvarlig for gjennomføringen av det enkelte

arrangement, dets kvalitet eller innhold. Ethos AS refunderer ikke deltakeravgifter som

følge av avlyst arrangement, og dette må tas opp med den enkelte arrangør.

Disse brukerbetingelsene gjelder for påmelding til de arrangementer/kampanjer, med

eventuelle tilhørende produkter/tjenester, som du melder deg på vha. påmeldings- og

betalingstjenesten levert av Ethos AS. Brukerbetingelsene utgjør sammen med din

påmelding, bekreftet gjennom en kvittering som sendes deg pr. epost, det samlede

avtalegrunnlaget for påmeldingen. Endringer i brukerbetingelsene vil fortløpende publiseres

i dette dokumentet.

1. Parter

Tilbyder av tjenesten på www.superinvite.no er Ethos AS, org.nr. 998 415 411 e-post post@ethos.no. Bruker av tjenesten er den person som gjennomfører og betaler for påmeldingen, og blir i det følgende benevnt “deltaker”, “du”, “deg”, “din” eller “ditt”. Idrettsklubb/organisasjon som benytter påmeldings- og betalingstjenesten benevnes Arrangøren.

2. Hvordan melder du på deg/dere på et arrangement

Påmeldingsprosessen består av følgende punkter:

a)            Gjennomfør påmelding Et arrangement er enten blitt sendt til deg via emailinvitasjon fra arrangør, eller du finner arrangementet på arrangørens hjemmeside el. Det er arrangøren som bestemmer om du kun kan melde på deg selv, eller vil ha rett til å melde på både deg selv og/eller andre. Har du rett til å melde på andre deltakere, så har anledning til å skrive antall du ønsker å påmelde. Totalsum på kvitteringssiden vil vise hva totalbestillingen vil koste før du går til selve betalingen.

b)           Sjekk at din påmelding er korrekt Etter registreringen av deg selv og/eller andre er du selv ansvarlig for å sjekke at påmeldingsinformasjonen er korrekt før du velger “gå til betaling”.

c)            Velg korttype ved betaling www.superinvite.no støtter korttypene Visa og MasterCard. Når du har registrert deltagere, valgt deltakertype og eventuelle tilleggsprodukter klikker du “gå til betaling” for å betale. www.superinvite.no benytter PayPal for sikkerbetaling på nett, og det bes om standard informasjon som kortnummer, utløpsdato og CVC2-kode. Ved godkjennelse av kredittkortet vil betaling finne sted og påmeldingen være registrert.

d)           Epost som påmeldingsbekreftelse Etter betaling vil du på epostkvittering til den epost-adressen du oppga ved registreringen av deg som betaler. På kvitteringen vil det stå hvilket arrangement påmeldingen gjelder, navn arrangør, kontaktinformasjon til arrangør, hvem som er påmeldt, pris mm. Det vil også være en direkte utskriftsmulighet av ordrebekreftelsen etter betaling. Du må snarest mulig kontrollere at den registrerte påmeldingen er korrekt. Praktiske spørsmål vedrørende arrangementet rettes direkte til arrangør oppgitt på ordrebekreftelsen.

4. Opplysninger om tjenesten

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig basert på den informasjon

som den enkelte arrangør har gitt. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan

forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere som ønsket.

5. Priser

Totalkostnaden for påmeldingen vil fremkomme før påmeldingsprosessen avsluttes. Prisen

som fremkommer vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Det er ingen avgifter du som deltaker betaler direkte tilknyttet totalbeløpet, men Arrangør sin totalpris på arrangementet vil inneholde alle gebyrer som gjelder for transaksjonen. Du som deltaker har ingen rettighet til å få innsyn i de gebyrsatser eller andre prisegenskaper Arrangør eller Ethos AS sitter inne med.

6. Betaling

Deltageravgiften gjøres opp med bruk av enten Visa kredittkort eller Mastercard kredittkort.

Deltageravgiften blir belastet ditt kredittkort med en gang du har bekreftet betalingen på PayPal sin betalingsside. Dersom kortutsteder avviser transaksjonen, f.eks. pga. manglende dekning eller kortet er sperret, vil ikke påmeldingen kunne gjennomføres. I de tilfeller dette skjer vil du får beskjed i betalingsbildet om at kortet er avvist av kortutsteder. Får du beskjed om at “betaling feilet” kan dette skyldes at du har registrert noe feil i utfyllingen av

kortinformasjon eller at PayPal var nede i betalingsøyeblikket. Da bes du som deltaker å

forsøke på nytt. Epost-kvittering vil kun sendes til deg om betaling er godkjent.

7. Undersøkelse av påmeldingene

Etter at du har foretatt en påmelding bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om

kvitteringen er korrekt.

8. Avlyst arrangement eller endringer i arrangement

I tilfelle et arrangement blir avlyst eller endret vil arrangøren opplyse om dette til alle

påmeldte. Arrangøren tar hånd om alle spørsmål vedrørende eventuell refundering ved avlyst arrangement. Ethos AS refunderer ikke sin del av deltageravgifter ved avlyst arrangement.

Alle spørsmål om arrangementet, eventuelle feil/endringer i din bestilling, reklamasjoner og

dets gjennomføring rettes til den enkelte arrangør. Arrangørens navn vil du finne på mottatt ordrekvittering.

10. Personopplysninger

Registrert personprofil opprettes og lagres i databasen tilknyttet det arrangement du melder

deg på til. Arrangøren kan benytte samme personprofiler til invitasjon til tilsvarende

arrangementer. Superinvite.no lagrer kun opplysninger til statistisk bruk og for å kunne

gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg. Superinvite.no benytter kun personprofiler til

det/de arrangementet du har meldt deg på, og vil ikke utlevere informasjon til tredjepart

eller sende direktereklame uten aktivt samtykke fra brukeren. Dine personopplysninger blir

bare utlevert til andre når:

–              du har samtykket til utleveringen

–              når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført påmeldingen, eller

–              i lovbestemte tilfeller

Hvis du ønsker å endre/slette personopplysninger tar du kontakt med arrangør som har

mulighet til dette. Dersom du har spørsmål om bruk av personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på e-post support@superinvite.no

11. Angrerett

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av billetter eller andre tidsbestemte ytelser (jf Angrerettloven

§19b). Ved kjøp av fysiske produkter gjelder Angrerettloven når kjøp av produkter er foretatt

uten et fast tilholdssted (eks internett). Angrerettloven gir 14 dagers angrefrist

Angrerettskjema for utfylling finner du online på http://forbrukerportalen.no Utfylt angreskjema må leveres Arrangør som håndterer dette på vegne av Ethos AS.

–              Angrerettloven: http://forbrukerportalen.no/temaer/angrerett).

–              Forbrukerportalen: http://forbrukerportalen.no/temaer/kjop_fra_butikk

–              Forbrukerkjøpsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020621-034.html

12. Reklamasjoner

Dine rettigheter ved feil og mangler ved din bestilling tas direkte med Arrangør som du

finner kontaktinformasjon til på din ordrebekreftelse. Det henvises til §27 i

forbrukerkjøpsloven dersom din reklamasjon gjelder fysiske produkter i tilknytning til din

bestilling: “Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid

etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han

eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).” Forbrukerkjøpsloven:

http://www.lovdata.no/all/nl-20020621-034.html

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du

bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter

norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting,

det vil normalt si i nærheten av der du bor. http://forbrukerportalen.no/

13. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål rundt arrangementer, ønske om endring av påmelding eller andre

arrangementsrelaterte spørsmål, kontakt arrangementsansvarlig som du finner på

arrangement siden eller din ordrekvittering.

Har du spørsmål knyttet til bruk av påmeldings- betalingstjenesten hos Ethos AS,

spørsmål om belastning merket Ethos AS eller selv ønsker å opprette ett arrangement

(superinvite.no), kontakt oss på support@superinvite.no